Επικοινωνία

  • Για θέματα που αφορούν στην ύλη του site μπορείτε να επικοινωνείτε με το: stergios.pouleres@gmail.com
  • Για διαφημιστική προβολή μέσω του site μπορείτε να στέλνετε email στο: ads@alphamag.gr
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 100 80 80 
  • Διεύθυνση: ALPHA EDITIONS A.E., Αιγαίου 28, 194 00 Κορωπί, Αθηνα