Ο Μάιος σηματοδοτεί για το Πλαίσιο δύο σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η έξοδος του από το Χρηματιστήριο και η δεύτερη η νέα αναπτυξιακή πορεία που θα βασιστεί στις σημαντικές κατακτήσεις του ομίλου κατά την προηγούμενη 3ετία.

Η ανάπτυξη των δικών της logistic με την αποθήκη στη Μαγούλα και το δικό της δίκτυο διανομής, έδωσαν στο Πλαίσιο ένα μεγάλο προβάδισμα στις πωλήσεις έναντι του ανταγωνισμού, μέσα στην πανδημία. Το προβάδισμα αυτό εκτιμάται ότι θα το κρατήσει και
τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου η Πλαίσιο πραγματοποιεί κατά περίοδο μέχρι το 40-50% του τζίρου της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων μέσω των προγραμμάτων για «Ψηφιακά Εργαλεία» αναμένεται να δώσει νέα ώθηση πωλήσεων για το Πλαίσιο. Τα σχετικά προγράμματα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το 2026 και το Πλαίσιο θα ενισχυθεί είτε από άμεσες αγορές επιχειρήσεων είτε μέσα από τις χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Greece 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο πήχης των πωλήσεων ανέβηκε πάρα πολύ την περίοδο της πανδημίας λόγω της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης το 2020-2021 και ουσιαστικά τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου 2022
έδειξαν ότι οι πωλήσεις είχαν επιστρέψει σε παλαιότερα προ του 2020 επίπεδα. Το α’ τρίμηνο 2023 σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά ξεκίνησε καλά αφού είχαμε σταθερή ανάκαμψη των πωλήσεων παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο ίδιο ο όμιλος στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μηνου 2022, «οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καθώς και η άνοδος των επιτοκίων είναι βέβαιο ότι προκαλούν αβεβαιότητα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο επηρεάζοντας τη δομή του κόστους του Ομίλου και παράλληλα οδηγούν σε περιορισμό του εισοδήματος των καταναλωτών και της ροπής προς κατανάλωση, γεγονός που ενδέχεται μελλοντικά να περιορίσει τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου».