Λιγότερα από 51 εκατομμύρια ευρώ χωρίζουν τον όμιλο Jumbo από την επίτευξη τζίρου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς το 2022 έκλεισε με κύκλο εργασιών 949,38 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,12% σε σύγκριση με το 2021. Σε αντίθεση, δε, με αρκετές επιχειρήσεις που είδαν μεν τον τζίρο τους να αυξάνεται, λόγω πληθωρισμού, αλλά τα κέρδη τους να συρρικνώνονται, η Jumbo ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία της.

Ο στόχος, πάντως, της υπέρβασης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε ό,τι αφορά τον τζίρο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί τη φετινή χρονιά, καθώς η διοίκηση της εταιρείας, με βάση την εικόνα των πωλήσεων του α΄ τριμήνου που είναι αυξημένες κατά 33%, αλλά και τη συνέχιση των ανατιμήσεων που επηρεάζουν τη ζήτηση, αναμένει φέτος αύξηση των πωλήσεων κατά 15%. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη, η εταιρεία αναμένει ότι θα αυξηθούν περίπου κατά 10% και θα κυμανθούν μεταξύ 270 και 275 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,92% από 55,66% το 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 336,75 εκατ. από 304,99 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 248,60 εκατ. από 216,59 εκατ. το 2021, αυξημένα κατά 14,78%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε το 2022 σε 55,92% από 55,66% το 2021, ενώ για την τρέχουσα χρονιά η εταιρεία εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί σε 54%.

Η Jumbo και αυτή τη χρονιά έκλεισε με πλούσιο ταμείο, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα καθώς και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού να διαμορφώνονται στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 802,93 εκατ. ευρώ. Κάτι που καθιστά τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας αρνητικό για ακόμη μία χρονιά, δεδομένου ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ήταν περισσότερα των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά 522,48 εκατ. Μάλιστα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προπληρωμή του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου 200 εκατ. έκδοσης 2018 και λήξης 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος.