Στο δημογραφικό πρόβλημα εστιάζει πληθώρα αξιολογήσεων των τελευταίων ημερών, επιμένοντας πως απειλεί τη δημοσιονομική ισορροπία πολλών χωρών, βάσει προειδοποιήσεων των οίκων αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch.

Η δημογραφική γήρανση και οι επακόλουθες αυξημένες δημόσιες δαπάνες για συντάξεις και περίθαλψη, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια λόγω πληθωρισμού, κρίνεται ως το ουσιωδέστερο ζήτημα, καθώς ελλείψει ριζικών μεταρρυθμίσεων η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα υποβιβαστεί. Τονίζεται δε, ως επακόλουθο, ο κίνδυνος ενός φαύλου κύκλου αυξημένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων και υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού, με την άνοδο των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού, επιδεινώνει τόσο την επίδραση που έχει στην ανάπτυξη η δημογραφική γήρανση όσο και το δημοσιονομικό βάρος από τις συντάξεις και την περίθαλψη.

Ο Μάρκο Μίρσνικ, επικεφαλής αναλυτής της S&P Global Ratings, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα τεστ αντοχής του οίκου αξιολόγησης, η άνοδος του κόστους δανεισμού κατά μια ποσοστιαία μονάδα θα αύξανε τους δείκτες χρέους προς το ΑΕΠ για την Ιαπωνία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ κατά περίπου 40 έως 60 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060.

Η περίπτωση της Γαλλίας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντιδράσεων εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων Μακρόν στο συνταξιωδοτικό, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την συζήτηση, καθώς η εκτίμηση αναβολής τους έγκειται στην υποβάθμιση της αξιολόγησης σύμφωνα με τον Έντουαρντ Πάρκερ. Ο επικεφαλής έρευνας κρατικού και διακρατικού χρέους στη Fitch, επισήμανε χαρακτηριστικά: «Παρ’ όλο που οι δημογραφικές εξελίξεις κινούνται αργά, το πρόβλημα γίνεται πιο πιεστικό και έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές χώρες, που θα γίνουν περισσότερες».