Αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2023», που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα μέσω voucher.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος άνεργοι αλλά και εργαζόμενοι, ενώ δικαιούχοι ΑμεΑ ή δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτηση μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος συγκέντρωσαν:

50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της Δ.ΥΠ.Α. ή /και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012, άνεργους εγγεγραμμένους στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Υπενθυμίζεται πως για να είναι δικαιούχος, δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, καθώς μόνο δικαιούχοι ΑμεΑ ή δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Επίσης δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας unsplash.com / Dimitris Kiriakakis