Στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ θα μπουν φορολογούμενοι που ειπράττουν συντάξεις, τόκους, μερίσματα και εισοδήματα από ακίνητα από το εξωτερικό τα οποία δεν εμφανίζουν στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν στην Ελλάδα, όσους κρύβουν από την Εφορία αναδρομικά ποσά αποδοχών, αλλά και όσους υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ έχουν δραστηριότητα. Ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας στοιχεία που λαμβάνονται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και δεδομένα μέσω πλαισίου της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.

Το εργαλείο της διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό και γι’ αυτό τον λόγο σχεδιάζεται φέτος η έκδοση χιλιάδων πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.