Από τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένονται ανακοινώσεις για το πρόγραμμα που θα μετατρέψει τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερού επιτοκίου για 12 μήνες. Το μέτρο «σταθεροποίησης» των κυμαινόμενων επιτοκίων για 12 μήνες θα αφορά το σύνολο των στεγαστικών δανείων (κύριας, δευτερεύουσας κατοικίας, επισκευαστικά που έχουν χορηγηθεί ως συμπληρωματικά των στεγαστικών). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια τα οποία ρυθμίστηκαν και πλέον εξυπηρετούνται κανονικά.

Ποιοι ωφελούνται;

Το μέτρο αφορά και τους συνεπείς ευάλωτους δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης του 50% της αύξησης της δόσης τους καθώς «παγώνει» το επιτόκιο τους και άρα θα είναι μικρότερη η επιβάρυνση άρα και η επιδότηση. Σημειώνεται ότι το «πάγωμα» του κυμαινόμενου επιτοκίου θα αφορά μόνο τα στεγαστικά και όχι τα επιχειρηματικά με προσημείωση πρώτη κατοικία. Ο αριθμός των δανείων που θα αφορά το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζών, είναι μεταξύ 400.000-500.000 δανείων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάποιοι δανειολήπτες μαζί με στεγαστικό έχουν και επισκευαστικό δάνειο, ο αριθμός των δανειοληπτών που θα επωφεληθεί από αυτό το σχέδιο ανέρχεται σε περίπου 350.000.

Ρυθμιστής το euribor

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αποφάσισαν το «πάγωμα» των επιτοκίων μέσω της απορρόφησης των αυξήσεων της ΕΚΤ -η οποία φαίνεται ότι θα περιορίσει τις επόμενες αυξήσεις στις 25 μονάδες βάσης- με στόχο να μειώσουν τον κίνδυνο δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων.

Οι σχεδιασμοί προβλέπουν πως τα επιτόκια θα «παγώσουν» με βάση το euribor της 31ης Μαρτίου 2023 και οι τράπεζες θα απορροφούν κάθε νέα αύξηση επιβραβεύοντας τους συνεπείς δανειολήπτες που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το ράλι των επιτοκίων που ξεκίνησε πέρσι τον Ιούλιο, όταν από το αρνητικά euribor περάσαμε στα θετικά και πλέον βρισκόμαστε στο +3%. Το μέτρο αφορά και τα δάνεια του ελβετικού φράγκου.