Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε τον δυνητικό ρόλο που έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ολόπλευρη ισχύ της χώρας.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε: «Στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσής μας είναι: Η αποτελεσματική προώθηση των εν εξελίξει έργων και ο ρεαλιστικός σχεδιασμός νέας δέσμης έργων. Η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών και των μεταφορών.

Η βελτίωση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων, εθνικών και ευρωπαϊκών. Η προώθηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των δομών του τομέα. Η ενίσχυση των ‘‘πράσινων’’ υποδομών και μεταφορών. Η ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδάτινων πόρων».

Διαβάστε περισσότερα στο 4troxoi.gr.