ντομάτες

Οι ντομάτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια διατροφική επανάσταση – Γιατί είναι χρήσιμες για τους επιστήμονες
Περιβάλλον

Οι ντομάτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια διατροφική επανάσταση – Γιατί είναι χρήσιμες για τους επιστήμονες

Μια μελέτη του 2020 έδειξε ότι μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, το 66% της καλλιεργήσιμης γης στην Καλιφόρνια που χρησιμοποιείται για ντομάτες, ενδέχεται να μην έχει την κατάλληλη θερμοκρασία, που απαιτείται για να αναπτυχθούν.