Στα διεθνή σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας έχει γίνει πλέον κλισέ η παράξενη φράση: «Το 70% από τα επαγγέλματα που θα κάνουμε το 2050 δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη»! Ο κόσμος της εργασίας υπόκειται πάντα σε αλλαγές, είναι εξαιρετικά ρευστός και επηρεάζεται από χιλιάδες παράγοντες και ορισμένες συνθήκες.

Η έννοια «καλύτερα επαγγέλματα» δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική αποζημίωση του εργαζόμενου, αν και πολλοί της δίνουν πρώτη (και κάποιοι απόλυτη) προτεραιότητα. Έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρουσα είναι (δηλαδή αν κρατάει τον εργαζόμενο σε εγρήγορση), αν έχει δίκαιη αμοιβή σε σχέση με τις ώρες που σπαταλά κάποιος να την εξασκήσει και, φυσικά, αν προσφέρει ασφάλεια, δηλαδή αν το κοινό στο οποίο απευθύνεται συνεχίσει να έχει αυτή την ανάγκη και θα την έχει και για τα επόμενα (τουλάχιστον δέκα) χρόνια.

Δεν θα επηρεαστεί, δηλαδή, κομβικά από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα φέρει επανάσταση σε πολλές δουλειές τα αμέσως επόμενα χρόνια. Επίσης σημαντική θεωρούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι και την «ευελιξία», την δυνατότητα δηλαδή για διαφορετικό ωράριο και για εξέλιξη.

Τα 25 καλύτερα επαγγέλματα για το 2024

Με αυτές τις παραμέτρους, η λίστα με τα 25 «καλύτερα» επαγγέλματα στον κόσμο που έφτιαξε η Indeed, ένας από τους μεγαλύτερους ιστότοπους που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας στις ΗΠΑ, έχει μεγάλη σημασία. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί απόλυτα με τη σειρά, αλλά σίγουρα μπορείτε να πάρετε ιδέες για το πού βρίσκεται και πού πάει η αγορά εργασίας. Ας τα δούμε αναλυτικά:

1. Τεχνικός ψυχικής υγείας

Οι τεχνικοί ψυχικής υγείας παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία ψυχικής υγείας. Τους βοηθούν στις καθημερινές δραστηριότητες, τους οδηγούν σε θεραπευτικές παρεμβάσεις και να διατηρούν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι ευθύνες τους περιλαμβάνουν, επίσης, την παρατήρηση και την τεκμηρίωση της συμπεριφοράς των ασθενών και την εφαρμογή σχεδίων θεραπείας σε συνεργασία με την ομάδα ψυχικής υγείας που παρακολουθεί τους ασθενείς.

2. Υπάλληλος δανείων

Ένας υπάλληλος δανείων αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις δανείου αξιολογώντας τις οικονομικές πληροφορίες, την πιστοληπτική ικανότητα και την εξασφάλιση για να βοηθήσει τα άτομα και τις επιχειρήσεις στην εξασφάλιση των κατάλληλων δανείων. Καθοδηγεί, επίσης, τους πελάτες στη διαδικασία αίτησης δανείου, την επεξήγηση των όρων και προϋποθέσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς δανεισμού.

3. Θεραπευτής ψυχικής υγείας

Οι θεραπευτές ψυχικής υγείας παρέχουν συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε άτομα, ζευγάρια ή ομάδες για την αντιμετώπιση συναισθηματικών, συμπεριφορικών ή ψυχολογικών προκλήσεων. Στις αρμοδιότητές του είναι και να αξιολογεί την πορεία του ασθενούς και να αναπτύσσει σχέδια θεραπείας.

4. Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί ηλεκτρικά συστήματα, εξαρτήματα και προϊόντα, εφαρμόζοντας αρχές ηλεκτρολογίας ώστε να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας. Αναλύει τις απαιτήσεις του έργου, δημιουργεί σχηματικά σχέδια, επιβλέπει τις δοκιμές και διορθώνει ό,τι δεν πάει καλά.

5. Υπεύθυνος κατασκευαστικού έργου/εργολάβος

Ο εργολάβος προγραμματίζει το κατασκευαστικό έργο, κατανέμει τους πόρους και τη διαχείριση κινδύνου. Επίσης έχει την επικοινωνία με τα τεχνικά συνεργεία, ώστε να καθορίζει και τα χρονοδιαγράμματα. Διασφαλίζει ότι τα έργα ολοκληρώνονται έγκαιρα, εντός του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εξαρχής τεθεί.

6. Μηχανολόγος μηχανικός

Στις αρμοδιότητες ενός μηχανολόγου μηχανικού είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση μηχανικών συστημάτων, εξαρτημάτων και προϊόντων. Χρησιμοποιεί αρχές μηχανολογίας για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των προτύπων ασφαλείας και εξειδικεύονται επίσης στον σχεδιασμό έργων, την κατανομή πόρων, τη διαχείριση κινδύνων και τη επικοινωνία με τα τεχνικά συνεργεία.

7. Ψυχίατρος

Tα κύρια εργασιακά καθήκοντα ενός ψυχιάτρου περιλαμβάνουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ψυχικών ασθενειών μέσω της εφαρμογής ιατρικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης φαρμάκων και της ψυχοθεραπείας.

8. Υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού

Ένας διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού επιβλέπει τη διαχείριση των πολιτικών, διαδικασιών και προγραμμάτων ανθρώπινων πόρων εντός ενός οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει καθήκοντα όπως η πρόσληψη και στελέχωση, οι σχέσεις με τους εργαζομένους, η διαχείριση παροχών και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς  νόμους και κανονισμούς για την απασχόληση.

9. Ανώτερος λογιστής

Ένας αρχιλογιστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της χρηματοοικονομικής αναφοράς και ανάλυσης. Παίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των οικονομικών αρχείων. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τη διαχείριση του γενικού αποθεματικού, τη διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων και τη συνεργασία με τις ομάδες παραγωγής.

10. Μηχανικός δεδομένων

Ο μηχανικός δεδομένων είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση αποτελεσματικών αγωγών και συστημάτων δεδομένων. Μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα σε μια μορφή που μπορεί να αναλυθεί εύκολα, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων για τους επιστήμονες και τους αναλυτές δεδομένων του οργανισμού.

11. Πολιτικός μηχανικός

Τα κύρια καθήκοντα ενός πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, το σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής και συντήρησης έργων υποδομής όπως δρόμοι, γέφυρες και κτίρια. Αναλύουν τις απαιτήσεις του έργου, διαχειρίζονται προϋπολογισμούς και πόρους και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

12. Ειδικός εφοδιαστικής αλυσίδας

Ένας ειδικός στην αλυσίδα εφοδιασμού διαχειρίζεται τις από άκρο σε άκρο διεργασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή και την επιμελητεία αγαθών και υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν τον συντονισμό με τους προμηθευτές, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, τη βελτιστοποίηση των διαδρομών μεταφοράς και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

13. Υπεύθυνος λογιστηρίου

Ο λογιστής διασφαλίζει την ακρίβειας και την ακεραιότητας στα οικονομικά αρχεία μιας επιχείρησης. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τη διαχείριση του γενικού αποθεματικού και τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων.

14. Δικηγόρος

Οι δικηγόροι είναι υπεύθυνοι για την παροχή νομικών συμβουλών, τη διεξαγωγή νομικής έρευνας, την προετοιμασία νομικών εγγράφων και την εκπροσώπηση πελατών στο δικαστήριο. Διαχειρίζονται περίπλοκα νομικά ζητήματα, διαπραγματεύονται διακανονισμούς και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πελατών τους.

15. Σχεδιαστής

Τα κύρια καθήκοντα ενός σχεδιαστή περιλαμβάνουν τη σύλληψη και την ανάπτυξη οπτικών στοιχείων για διάφορα έργα. Συνεργάζονται με πελάτες, χρησιμοποιώντας λογισμικό σχεδιασμού, για να ζωντανέψουν καινοτόμες ιδέες.

16. Ελεγκτής

Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την οικονομική επίβλεψη μιας εταιρείας ή ενός οργανισμούς. Διαχειρίζεται τις λογιστικές λειτουργίες, διασφαλίζει ακριβή και έγκαιρη οικονομική αναφορά. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την επίβλεψη των διαδικασιών του προϋπολογισμού, την ανάλυση οικονομικών δεδομένων και τη συνεργασία με διάφορα τμήματα για την υποστήριξη της στρατηγικής λήψης αποφάσεων.

17. Επαγγελματίας συμπεριφορικής υγείας

Ένας επαγγελματίας συμπεριφορικής υγείας είναι αφοσιωμένος στην προώθηση της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας αξιολογώντας τις ανάγκες των πελατών. Αναπτύσσει σχέδια θεραπείας, παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε άτομα ή ομάδες, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ψυχικής υγείας τους.

18. Νοσηλευτής ψυχιατρικής

Οι ψυχιατρικοί νοσηλευτές ειδικεύονται στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ψυχικής υγείας. Αξιολογούν ασθενείς, χορηγούν φάρμακα και συνεργάζονται με την ομάδα παρακολούθησης για ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων θεραπείας.

19. Μηχανικός ποιότητας (ISO)

Τα κύρια καθήκοντα ενός μηχανικού ποιότητας είναι η εφαρμογή διαδικασιών για την τήρηση των προτύπων προϊόντων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα διασφάλισης ποιότητας. Γι’ αυτό συνεργάζεται με τις διάφορες τεχνικές ομάδες μιας επιχείρησης και αναλύει δεδομένα.

20. Ανώτερος μηχανικός

Ένας ανώτερος μηχανικός αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επίβλεψη πολύπλοκων μηχανικών έργων. Συνεργάζεται με τις τεχνικές ομάδες, καθοφηγεί τους κατώτερους μηχανικούς και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εκτέλεση στρατηγικών πρωτοβουλιών μηχανικής.

21. Πληρεξούσιος δικηγόρος

Ασχολούμενος με το νομικό πεδίο, ένας συνεργάτης δικηγόρος εκτελεί βασικά καθήκοντα όπως η διεξαγωγή έρευνας, η προετοιμασία εγγράφων και η εκπροσώπηση πελατών σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαφορά από τους απλούς δικηγόρους είναι ότι αναλαμβάνουν αποκλειστικά τις υποθέσεις ενός προσώπου ή μιας επιχείρησης και λειτουργούν μόνο προασπίζοντας τα συμφέροντά του.

22. Αναλυτής ακινήτων

Οι αρμοδιότητες ενός αναλυτή ακινήτων περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, την ανάλυση των τάσεων των ακινήτων και την προετοιμασία χρηματοοικονομικών μοντέλων για την αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων σε ακίνητα. Ο ρόλος περιλαμβάνει την παροχή γνώσεων και συστάσεων για την υποστήριξη της στρατηγικής λήψης αποφάσεων σε συναλλαγές ακινήτων και διαχείριση χαρτοφυλακίου.

23. Επαγγελματίας νοσηλευτής ψυχιατρικής-ψυχικής υγείας

Ένας επαγγελματίας νοσηλευτής ψυχικής υγείας αξιολογεί, διαγιγνώσκει και θεραπεύει διαταραχές ψυχικής υγείας. Συνταγογραφεί φάρμακα και παρέχει ψυχοθεραπεία ως μέρος μιας ολοκληρωμένης φροντίδας.

24. Φοροτεχνικός

Ένας φορολογικός διευθυντής επιβλέπει και διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της φορολογικής συμμόρφωσης μιας εταιρείας, διασφαλίζοντας την ακριβή και έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο ρόλος του είναι βασικός στην ανάπτυξη και εφαρμογή φορολογικών στρατηγικών, ενημερώνεται για τους φορολογικούς κανονισμούς και παρέχει καθοδήγηση για την υποστήριξη της λήψης οικονομικών αποφάσεων.

25. Ιατρικός διευθυντής

Ένας ιατρικός διευθυντής επιβλέπει ιατρικές πολιτικές, προγράμματα και λειτουργίες ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομείου ή κλινικής). Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση του ιατρικού προσωπικού, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πρότυπα και τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.