Τη δυνατότητα να δουν ποιες είναι οι πιο καθαρές παραλίες στο λεκανοπέδιο έχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αττικής.

Στη διάθεση του κοινού δίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ) ο διαδικτυακός και διαδραστικός χάρτης όπου φαίνονται κάθε μήνα τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται σε όλες τις ακτές της Αττικής.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και την παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

Η Παρακολούθηση Ακτών Κολύμβησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δείτε παρακάτω τον χάρτη

Ο παρακάτω χάρτης λειτουργεί όπως ακριβώς και οι χάρτες πλοήγησης. Μπορείτε να εστιάσετε στην περιοχή που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια θα δείτε «ετικέτες» με κάθε παραλία. Αν πατήσετε πάνω σε μια ετικέτα θα σας βγάλει όλες τις πληροφορίες για την εν λόγω παραλία. Αν πατήσετε το link «Περισσότερες πληροφορίες» θα δείτε τα αποτελέσματα των αναλύσεων.