Σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch, τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα σταθερότητας που προβλέπει σημαντική μείωση του χρέους της.

Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα πλησιάζει στην επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, μετά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

Η Fitch σημειώνει ότι οι προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας, ακόμη και αν ορισμένες από αυτές αποδειχθούν αισιόδοξες, ενισχύουν την άποψή της ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο, προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% φέτος, η οποία είναι χαμηλότερη από το περσινό 5,9%, αλλά ισχυρότερη από το 0,8% που προβλέπει η Fitch για την ευρωζώνη το 2023.

Προβλέπει, επίσης, πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ φέτος και έλλειμμα στο συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, το οποίο περιλαμβάνει τους τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, στο 1,8% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 0,1% του ΑΕΠ και ελλείμματος 2,3% το 2022, αντίστοιχα.

Η Fitch αναμένει ότι η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, που θα ενισχυθεί από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, θα συμβάλει στη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία προβλέπεται να φθάσουν το 2,5% του ΑΕΠ το 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθούν στο 15,3% φέτος από 13,7% πέρυσι, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Fitch σημείωσε ότι η αναβάθμιση της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου τον Ιανουάριο σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές, μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, αντανακλά την προσδοκία της για καλύτερα αποτελέσματα και προβλέψεις για το έλλειμμα και το χρέος κατά την περίοδο 2022-2024, χάρη στην ισχυρότερη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, την «υποεκτέλεση» του προϋπολογισμού και την ευνοϊκή διάρθρωση της εξυπηρέτησης του χρέους.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2022 που καταγράφονται στο πρόγραμμα σταθερότητας ήταν ακόμη καλύτερα από τις εκτιμήσεις της Fitch, με το συνολικό και το πρωτογενές ισοζύγιο να υπερβαίνουν τις προσδοκίες της, που καταγράφηκαν στο Sovereign Data Comparator τον Μάρτιο, κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα.

Παρά την καλύτερη αφετηρία, οι προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας μπορεί να αποδειχθούν αισιόδοξες, σημειώνει ο οίκος, εν μέρει λόγω της πρόβλεψης για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% που προέρχεται κυρίως από την αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων και τη συμβολή της κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στην προβλεπόμενη ανάπτυξη του 2023.

Ωστόσο, ο Fitch αναφέρει ότι «ο παρατεταμένος πολιτικός κύκλος θα μπορούσε να καθυστερήσει τις πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη.

Η Fitch αναμένει ότι ο δείκτης χρέους θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό μεσοπρόθεσμα, θεωρώντας απίθανο να μειωθεί στο 135,2% του ΑΕΠ το 2026, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα.

Γενικότερα, οι συνεχείς περικοπές δαπανών μπορεί να αποδειχθούν πιο δύσκολες μετά την πλήρη απόσυρση των προσωρινών μέτρων στήριξης που ελήφθησαν κατά την πανδημία και εάν η αύξηση των εσόδων επιβραδυνθεί σημαντικά, σημειώνει.

Συμπερασματικά, η έκθεση του Fitch δείχνει ότι τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά και αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνονται μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπει σημαντική μείωση του χρέους και το πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχε η Ελλάδα την έφερε πιο κοντά στην επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.

Ωστόσο, ορισμένες από τις προβλέψεις του προγράμματος μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξες και ο παρατεταμένος πολιτικός κύκλος θα μπορούσε να επηρεάσει την έγκαιρη καταβολή των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.