Ο οίκος ανέφερε ως παράγοντες που οδήγησαν στην αναβάθμιση την ενίσχυση της ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης, την ευνοϊκή πορεία του δημόσιου χρέους και τις μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα.

Προκλήσεις αποτελούν το υψηλό δημόσιο χρέος, οι κίνδυνοι για την πολιτική μακροπρόθεσμα και οι ευπάθειες του τραπεζικού συστήματος.

Τη σταθερή πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους λόγω του υψηλού πληθωρισμού, της υψηλότερης από τον δυνητικό ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, του χαμηλού μέσου επιτοκιακού κόστους για το απόθεμα του χρέους και της επίτευξης πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί φέτος κατά 46 ποσοστιαίες μονάδες από το υψηλό του 2020, στο 160,7%.

Τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν μειώσει σημαντικά τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ενίσχυσαν ουσιαστικά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την κινητοποίηση επενδύσεων και ενίσχυση της ανάκαμψης στο πλαίσιο του European Semester.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Ωστόσο, σημειώνει ο Scope, στις πιστωτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας παραμένουν οι προκλήσεις από:

Πρώτον, το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο έχει μία μακροπρόθεσμη ευαλωτότητα σε επαναξιολογήσεις του κινδύνου χώρας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Scope σημειώνει ότι θα θεωρήσει περαιτέρω σημαντικές μειώσεις του λόγου του χρέους – σύμφωνα με τις προσδοκίες του βασικού σεναρίου -ως ιδιαίτερης σημασίας για τη μελλοντική πορεία του αξιόχρεου της Ελλάδας.

Επιπλέον, η σταδιακή εξασθένιση της ισχυρής διάρθρωσης του χρέους, με υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης, μαζί με τη σταδιακή μετάβαση της κατοχής του χρέους από δημόσιους φορείς σε ιδιώτες, και τη μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής του νέου χρέους, αποτελεί μία πρόκληση.

Τρίτον, παραμένουν οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα. Τέλος, διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες, όπως ένας μέτριος μεσοπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης, η υψηλή ανεργία, ο αδύναμος εξωτερικός τομές και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελούν περιορισμούς.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την άποψη του Scope ότι οι κίνδυνοι για το αξιόχρεο είναι ισορροπημένοι για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, ο ιαπωνικός οίκος R&I αναβάθμισε το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα BBB-, με σταθερές προοπτικές (από ΒΒ+ με σταθερή προοπτική προηγουμένως).

Πατέλης: Πάμε γερά το φθινόπωρο για τον στόχο μας, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Σχολιάζοντας τη νέα ευχάριστη είδηση, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού τόνισε πως «και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε τη χώρα μας σε επενδυτική βαθμίδα, λέγοντας ότι έχουμε πάλι κυβέρνηση που συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις.

Έχουμε το δημόσιο χρέος που συνεχίζει και πέφτει ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι τράπεζες έχουν εξυγιανθεί, και στήριξη από το Ταμείο Ανάπτυξης.

Η Scope δεν είναι ακόμη επιλέξιμη από την ΕΚΤ, αλλά μαζί με την R&I δημιουργούν κλίμα και πάμε γερά το φθινόπωρο για τον στόχο μας, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας».

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να «κλειδώσει» την επενδυτική βαθμίδα, αν είναι δυνατόν στις αρχές Σεπτεμβρίου.