Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία έναντι 1,26 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία είναι 1,9 δισ. ευρώ. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και δανεισμό. Ήδη έχει εξασφαλιστεί δάνειο διάρκειας πέντε ετών, ύψους 800 εκατ. ευρώ, από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες (485 εκατ. και 315 εκατ. Αντίστοιχα)

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί «ορόσημο» για τη στρατηγική ανάπτυξη της ΔΕΗ, σημειώνεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η επιχείρηση, «με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που «κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά». Επίσης, η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη σημαντική επέκταση της ΔΕΗ εκτός των συνόρων.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με όφελος για τους πελάτες μας και με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης.

«Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη» πρόσθεσε ο κύριος Στάσης.