Στην τελική ευθεία έχει μπει η προεκλογική περίοδος στη χώρα μας, καθώς απομένουν μόλις λίγα 24ωρα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Οι πολίτες ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες της Κυριακής, σε μια εκλογική διαδικασία που θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών Μάθε πού Ψηφίζεις, μπορούν άμεσα και εύκολα να μάθουν σε ποιο εκλογικό κέντρο είναι εγγεγραμμένοι.

Τι συμβαίνει όμως σε περίπτωση που ένας ψηφοφόρος είναι διπλοεγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους; Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές της Κυριακής, σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα η ένδειξη «Δ» (διπλοεγγεγραμμένος).

Κατά την ψηφοφορία, ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι, έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 113 του π.δ. 26/2012, έλαβε γνώση πως είναι διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψήφισε, ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.

Με αυτές τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.

Κατά την υπογραφή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να δοθεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα και ιδιαίτερα στην ορθή αναγραφή του ειδικού εκλογικού αριθμού, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει, επίσης, να αναγράφονται τα στοιχεία του εκλογικού τμήματος.

Οι πρόεδροι Εφετών οφείλουν να συγκεντρώσουν τους ανωτέρω φακέλους με τις υπεύθυνες δηλώσεις των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων και να τους αποστείλουν, αμέσως μετά τις εκλογές, στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ακολουθήσει παραβολή των στοιχείων.