διακοπές

Οι τιμές στα 4 πιο φθηνά ελληνικά νησιά δείχνουν ότι ακόμα και τα φθηνά είναι ακριβά – Μέχρι μονοήμερη στη Βάρκιζα μας βλέπουμε
Travel

Οι τιμές στα 4 πιο φθηνά ελληνικά νησιά δείχνουν ότι ακόμα και τα φθηνά είναι ακριβά – Μέχρι μονοήμερη στη Βάρκιζα μας βλέπουμε

Η λίστα γνωστής ιστοσελίδας του εξωτερικού, ανέδειξε αυτά τα 4 νησιά ως πιο φθηνά, αλλά το κόστος για μια εβδομάδα μόνο φθηνό δεν το λες.