ταξιδιώτες

Τα αιώνια ερωτήματα των ταξιδιωτών: Εσύ ξέρεις γιατί επιβιβαζόμαστε πάντα από τα αριστερά του αεροπλάνου;
Travel

Τα αιώνια ερωτήματα των ταξιδιωτών: Εσύ ξέρεις γιατί επιβιβαζόμαστε πάντα από τα αριστερά του αεροπλάνου;

Γιατί στην Κίνα ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα θεωρείται γκαντεμιά; Γιατί απαγορεύεται η μεταφορά καρύδας στα αεροπλάνα; Και γιατί τα ξενοδοχεία έχουν πάντα λευκά σεντόνια; Εμείς έχουμε την απάντηση!