Θυροκολλήθηκε στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής της ΙΘ’ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, που προήλθε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Όπως αναφέρεται στο Διάταγμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς των πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν, ενώ, κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων την 24η Μαΐου 2023 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

Με το ίδιο Διάταγμα καλούνται οι εκλογείς για την εκλογή βουλευτών την 25η Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή, και συγκαλείται η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που προβλέπει μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου δεν υπάρχει σταυροδοσία και οι βουλευτές θα εκλεγούν με τη λεγόμενη λίστα με βάση τη σειρά που εξελέγησαν την περασμένη Κυριακή. Είναι βέβαια στη διακριτική ευχέρεια των αρχηγών να αλλάξουν τη λίστα των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια.