«Σβήνονται» οι απουσίες μαθητών που έλειψαν από τα σχολεία τους λόγω νόσησης από κορωνοϊό. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας που εστάλη σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία τονίζεται ότι οι απουσίες που δεν θα προσμετρηθούν είναι κατά το μέγιστο πέντε ημερών. Αν ωστόσο ο μαθητής νοσηλεύτηκε, τότε «σβήνονται» όλες οι απουσίες. Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και το τελικό πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της χώρας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διευκρινίστηκε ότι με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, οι απουσίες λόγω νόσησης με κορωνοϊό καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρηθούν.

Η απόφαση του Συλλόγου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, μαζί με την οποία  προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον Διευθυντή ή Προϊστάμενό των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού τεστ. Τα τεστ που γίνονται δεκτά είναι το rapid (τεστ ανίχνευσης αντιγόνου) ή PCR (μοριακό). 

Επιπλέον, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που μαθητής νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο εξαιτίας νόσησης από κορωνοιό COVID-19, οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας. Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.