Από τα έργα του Ομήρου, τα ποιήματα και τις κλασικές τραγωδίες που εξυμνούν τα κατορθώματα του Οδυσσέα, του βασιλιά Αγαμέμνονα και άλλων ηρώων που συμμετείχαν σε ιεροτελεστίες και μύθους που σχετίζονταν με τους Έλληνες θεούς, μελετάται εάν διατηρήθηκαν στο χρόνο στοιχεία που να συνδέονται με την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.

Οι σύγχρονοι ερευνητές, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν εάν οι σημερινοί Έλληνες κατάγονται από τους πραγματικούς Μυκηναίους, ο πλούσιος πολιτισμός των οποίων κυριάρχησε στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος από το 1600 περίπου π.Χ. έως το 1200 π.Χ.

Το αρχαίο DNA υποδηλώνει ότι οι Έλληνες είναι πράγματι απόγονοι των Μυκηναίων, με μόνο ένα μικρό ποσοστό από μεταγενέστερες μεταναστεύσεις από φύλα που βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Και οι ίδιοι οι Μυκηναίοι πάντως, συνδέονταν στενά με τους προηγούμενους Μινωίτες, αποκαλύπτει η ίδια μελέτη για τον εξίσου μεγάλο πολιτισμό που άκμασε στο νησί της Κρήτης από το 2600 π.Χ. έως το 1400 π.Χ.

Το DNA που μελετήθηκε, προέρχεται από τα δόντια 19 ανθρώπων. Δέκα Μινωίτες από την Κρήτη που χρονολογούνται στο 2900 π.Χ. έως το 1700 π.Χ., τέσσερις Μυκηναίοι από τον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες και άλλα νεκροταφεία στην ηπειρωτική Ελλάδα που χρονολογούνται από το 1700 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. και πέντε άτομα από άλλους πολιτισμούς της πρώιμης Εποχής του Χαλκού (5400 π.Χ. έως το 1340 π.Χ.) στην Ελλάδα και την Τουρκία συνιστούν το δείγμα. Συγκρίνοντας αυτά τα γονιδιώματα με αυτά άλλων 334 αρχαίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο και 30 σύγχρονων Ελλήνων, οι ερευνητές μπόρεσαν να ερμηνεύσουν πώς σχετίζονταν τα άτομα μεταξύ τους.

Οι αρχαίοι Μυκηναίοι και Μινωίτες συνδέονταν στενότερα μεταξύ τους και πήραν τα τρία τέταρτα του DNA τους από διαμένοντες στην Ελλάδα και τη νοτιοδυτική Ανατολία, η οποία τώρα είναι μέρος της Τουρκίας, αναφέρει η ομάδα που διεξήγαγε την μελέτη, στο Nature. Και οι δύο πολιτισμοί κληρονόμησαν επιπλέον DNA από ανθρώπους από τον ανατολικό Καύκασο, κοντά στο σύγχρονο Ιράν, υποδηλώνοντας μια πρώιμη μετανάστευση ανθρώπων από την ανατολή μετά την εγκατάσταση των πρώτων πολιτισμών εκεί, αλλά πριν οι Μυκηναίοι χωριστούν από τους Μινωίτες.