Ακυρώθηκε με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η δημοπράτηση του άξονα «Επέκταση Ιονίας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά» που ήταν προγραμματισμένη – μετά από τρεις αναβολές – για τις 9 Μάϊου.

Μετά από προδικαστική προσφυγή Ένωσης Εταιρειών, το 5ο κλιμάκιο της Ενιαίας Αρχής, έκρινε πως η διακήρυξη παραβίαζε τις αρχές της αναλογικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με την προσθήκη πρόσθετων όρων χωρίς αιτιολογία.

Έτσι το μοναδικό έργο υποδομής που επρόκειτο να δημοπρατηθεί στην Ήπειρο, οδηγείται σε περαιτέρω καθυστέρηση.