Σημαντικές αρµοδιότητες που αφορούν τη στήριξη των νέων ζευγαριών, την προστασία των ατόμων με αναπηρία αλλά και το σύνολο της προνοιακής πολιτικής που εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΕΚΑ, καθώς και θέματα ισότητας, μείωσης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, αναλαμβάνει το νεοσύστατο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ωστόσο, εκτός από το περιεχόμενο των δράσεων που θα πρέπει να σχεδιάσει και να δρομολογήσει το καινούριο υπουργείο, επείγει η δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών (π.χ. αξιολόγηση/απονομή συντάξεων και επιδομάτων) ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του συστήματος, αλλά και απόδοση των οφειλομένων στους δικαιούχους.

Οικογένειας

Ενδεικτικά, βάσει του προγράμματος της Ν.∆. για την επόμενη τετραετία, στην ενότητα «∆ημογραφικό και Οικογενειακή Πολιτική» προδιαγράφονται κάποιες από τις βασικές προκλήσεις για το νεοσύστατο υπουργείο για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο αμέσως προσεχές διάστημα με μέτρα όπως τα ακόλουθα:

 • Αύξηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες – ∆ιάθεση 1,8 δισ. ευρώ σε συνολικά 137.000 νέους δικαιούχους (έως 39 ετών) για τη νέα στεγαστική πολιτική «Σπίτι μου»
 • Ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών και ανακαίνιση 4.000 κενών διαμερισμάτων του ∆ημοσίου
  που θα αποδοθούν σε δικαιούχους
 • Αύξηση κατά 50.000 των θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • Καθιέρωση ειδικών χώρων φύλαξης και φροντίδας για παιδιά σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • ∆ημιουργία 40.000 θέσεων φύλαξης νηπίων και παιδιών μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς»
 • ∆έσμη μέτρων για την αύξηση της γονιμότητας και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
συνταξιούχους

Το παζλ των αρμοδιοτήτων

Πιο αναλυτικά, στο νέο υπουργείο υπάγονται εφεξής η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, καθώς και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας. Σε αυτές τις υπηρεσίες μεταφέρονται αρμοδιότητες όπως η συνολική διαχείριση των επιδομάτων λόγω αναπηρίας και ο έλεγχος του προγράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», μαζί με την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ’ οίκον.

Επιπλέον, το καινούριο υπουργείο επιφορτίζεται με την εποπτεία μιας ομάδας νομικών προσώπων, όπως ο ΟΠΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ιδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας κ.ά.

Η θέσπιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεπάγεται την εξ υπαρχής σύσταση της Γενικής Γραμματείας ∆ημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σε αυτή υπάγονται πλέον η ∆ιεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης, ενώ από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μεταφέρεται η ∆ιεύθυνση Νεολαίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, ∆ιά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Στη Γενική Γραμματεία ∆ημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεταφέρεται επίσης η εποπτεία της ∆ημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (∆ΥΠΑ), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Παπάφειο» Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα διαθέτει επιπλέον μια ξεχωριστή Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, η οποία αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εργασίας, ενώ από τo υπουργείο ∆ικαιοσύνης μεταφέρεται ως έχει το Τμήμα Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, καθώς και η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Τέλος, στο νεοσύστατο υπουργείο μεταφέρονται επιπλέον διάφορες υποδιευθύνσεις του υπουργείου Εργασίας, όπως η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων, η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης Εργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Υποδιεύθυνση Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας και η Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ζαχαράκη

Η Σοφία Ζαχαράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει κάνει εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας Αγγλικών στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

 • Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανασυγκρότηση Οικονομιών».

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Εργάστηκε για το Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

 • Το Μάρτιο του 2019 ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
 • Τον Ιανουάριο του 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα της Υφυπουργού Τουρισμού. Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά.