Μεταπτυχιακό στη μαγεία, προσφέρει πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου θα διδάσκεται η ιστορία και ο αντίκτυπος της στην κοινωνία και την επιστήμη σε Δύση και Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.

Στο πανεπιστήμιο του Έξετερ από τον Σεπτέμβριο του 2024 όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαγεία και την Επιστήμη του Αποκρυφισμού, ένα από τα πρώτα στο συγκεκριμένο πεδίο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δράκους στη δυτική λογοτεχνία και την Τέχνη, τον θρύλο του βασιλιά Αρθούρου, παλαιογραφία, ισλαμική σκέψη, αρχαιολογική θεωρία και απεικόνιση γυναικών στον Μεσαίωνα, θα περιλαμβάνουν οι ενότητες του εν λόγω προγράμματος.