Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα γραφήματα για την αντιμετώπιση της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας, την προστασία από τον καύσωνα, την φροντίδα ευάλωτων ομάδων και για τα μέτρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού/στάχτης από πυρκαγιά, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Συμπτώματα και οδηγίες αντιμετώπισης εν μέσω καύσωνα, θα βρείτε στις κάτωθι εικόνες.

υπουργείο Υγείας
υπουργείο Υγείας
υπουργείο Υγείας
υπουργείο Υγείας
υπουργείο Υγείας