Την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2022 παρουσίασε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Σε αυτή δημοσίευσε στοιχεία για τα Σχέδια Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) των εταιρειών του χώρου. Η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια για την έγκριση υλοποίησης της εμπορικής επικοινωνίας των κατόχων αδειών τυχερών παιγνίων. Το 2022 οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν εντός του έτους για 989 εγκεκριμένα ΣΕΕ των ετών 2018-2022, ανήλθαν συνολικά σε 115,8 εκατ. ευρώ, με κυρίαρχη θέση στη διαφημιστική δαπάνη να κατέχει το κανάλι διανομής μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης (38%), με 43.999.330 ευρώ.

Ακολουθούν οι δράσεις χορηγιών (21,45%) με 24.840.232 ευρώ, κυρίως σε αθλητικούς οργανισμούς και εκπομπές, η διαφήμιση μέσω διαδικτύου (18,86%) με 21.843.736 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των mobile ads και των ads στα κοινωνικά δίκτυα (social networks), και τέλος, η εξωτερική διαφήμιση (4,87%) (στάσεις, ΜΜΜ, διανομή φυλλαδίων και έντυπα).

Εντύπωση προκάλεσε το χαμηλό ποσοστό του 1,34% που διατέθηκε για την προώθηση και προβολή των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γεγονός που απαιτεί να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες εκ μέρους της ΕΕΕΠ, ώστε, με τη συνεργασία των κατόχων άδειας, το ποσοστό αυτό να αυξηθεί προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προσφοράς και σε περισσότερο στοχευμένες δράσεις που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την εν γένει προστασία των παικτών από την ανάπτυξη προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.

Από τα στοιχεία προκύπτει η υψηλή βαρύτητα που κατέχουν τα παίγνια στο μερίδιο διαφημιστικής δαπάνης σε ετήσια βάση, γεγονός που αντανακλά τις συνθήκες ανταγωνισμού των κατόχων άδειας στα επίγεια και στα διαδικτυακά παίγνια. Ωστόσο, όσο πιο υψηλό το μερίδιο αυτό, τόσο πιο πολύ προκύπτει η αναγκαιότητα καθορισμού και ελέγχου της έννοιας του «λελογισμένου» της διαφήμισης των τυχερών παιγνίων, γεγονός που επιβάλλει, στο άμεσο μέλλον, η ΕΕΕΠ να επεξεργαστεί και συγκροτήσει συγκεκριμένους δείκτες διείσδυσης της διαφήμισης τυχερών παιγνίων στο κοινό.